Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 35/KH-VPUBND
Ngày ban hành 17/09/2021
Ngày hiệu lực 17/09/2021
Trích yếu nội dung Xây dựng và nhân rộng gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 35kh2021.pdf
Văn bản mới