về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Số ký hiệu văn bản 22-QĐ/TW
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng
Hình thức văn bản Quy định
Lĩnh vực Thông tư
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Tài liệu đính kèm qd-22-tw-ve-cong-tac-kiem-tra-giam-sat-cua-dang-.pdf

Văn bản mới