V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 31/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 29/09/2021
Ngày hiệu lực 29/09/2021
Trích yếu nội dung V/v kiện toàn Hội đồng Thi đua khen thưởng Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 131qd2021.pdf
Văn bản mới