PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT IV NĂM 2021
Số ký hiệu văn bản 1231/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 27/10/2021
Ngày hiệu lực 27/10/2021
Trích yếu nội dung PHÁT ĐỘNG THI ĐUA ĐỢT IV NĂM 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 1231cv2021.pdf
Văn bản mới