Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh và tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 119/BC-VPUBND
Ngày ban hành 19/11/2021
Ngày hiệu lực 19/11/2021
Trích yếu nội dung Sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 13/11/2020 của UBND tỉnh và tổng kết công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cơ quan Văn phòng UBND tỉnh năm 2021
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-119-an-ninh-quoc-phong-2021.pdf
Văn bản mới