Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1187/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 10/12/2020
Ngày hiệu lực 10/12/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn bình xét thi đua năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm huong-dan-thi-dua-khen-thuong.pdf
Văn bản mới