V/v triển khai, đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Số ký hiệu văn bản 1170/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 07/12/2020
Ngày hiệu lực 07/12/2020
Trích yếu nội dung V/v triển khai, đánh giá cán bộ, công chức và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp công lập; đánh giá, phân loại viên chức và người đứng đầu các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cong_van_huong_dan_danh_gia_can_bo_cong_chuc_vien_chuc_nam_2020_201207045733837830_20201207102536017.doc
Văn bản mới