Chỉ thị về công tác Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 15/01/2020
Ngày hiệu lực 15/01/2019
Trích yếu nội dung Chỉ thị về công tác Phòng, Chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn năm 2020 tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Nông, lâm nghiệp, TNMT
Người ký duyệt 15/01/2020
Tài liệu đính kèm chi-thi-02.pdf
Văn bản mới