Quyết định Ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 02/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2020
Ngày hiệu lực 17/01/2020
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy định cơ chế bảo vệ người thực hiện và người thân thích của người thực hiện phản ánh, tố giác hành vi vi phạm pháp luật và đấu tranh chống "suy thoái", "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ trên địa bàn tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt 17/01/2020
Tài liệu đính kèm qd-nguoi-to-giac-toi-pham.pdf
Văn bản mới