Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Số ký hiệu văn bản 03/KH-VPUBND
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai duy trì, áp dụng, cái tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động Văn phòng UBND tỉnh năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực CCHC
Người ký duyệt Hoàng Quốc Bảo
Tài liệu đính kèm kh-03-iso.pdf
Văn bản mới