THÔNG BÁO Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/11/2022
Số ký hiệu văn bản 275/TB-VPUBND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung THÔNG BÁO Kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban Văn phòng ngày 04/11/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 257tb2022.pdf
Văn bản mới