Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 10/BC-VPUBND
Ngày ban hành 03/02/2023
Ngày hiệu lực 03/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 01; Phương hướng, nhiệm vụ tháng 02 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-10-cong-tac-vpubnd-12023.pdf
Văn bản mới