Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 07/KH-VPUBND
Ngày ban hành 08/02/2023
Ngày hiệu lực 08/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch Công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-07-thi-dua-khen-thuong-2023.pdf
Văn bản mới