Báo cáo Kết quả thực hiện đăng ký cam kết nêu gương năm 2023
Số ký hiệu văn bản 15-BC/ĐU
Ngày ban hành 14/02/2023
Ngày hiệu lực 14/02/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện đăng ký cam kết nêu gương năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-15-dang-ky-neu-guong.pdf
Văn bản mới