Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
Số ký hiệu văn bản 25-KH/ĐU
Ngày ban hành 27/02/2023
Ngày hiệu lực 27/02/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm kh-25.pdf
dk-kem-kh25.pdf
Văn bản mới