Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 18/BC-VPUBND
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tình hình công tác Văn phòng tháng 02; phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2023
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-18.pdf
Văn bản mới