Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
Số ký hiệu văn bản 27-BC/ĐU
Ngày ban hành 01/03/2023
Ngày hiệu lực 01/03/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ chính trị về trách nhiệm nêu gương của đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và Nhân dân nơi cư trú.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-27.pdf
Văn bản mới