Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028
Số ký hiệu văn bản 05/ĐA-CĐCS
Ngày ban hành 14/03/2023
Ngày hiệu lực 14/03/2023
Trích yếu nội dung Đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2023 - 2028
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Hoàng Ngọc Bích
Tài liệu đính kèm da-5.pdf
Văn bản mới