Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tại phiên họp kỳ II tháng 3 năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 38-TB/ĐU
Ngày ban hành 28/03/2023
Ngày hiệu lực 28/03/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tại phiên họp kỳ II tháng 3 năm 2023.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-38.pdf
Văn bản mới