Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
Số ký hiệu văn bản 02-TTHN
Ngày ban hành 06/04/2023
Ngày hiệu lực 06/04/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2023 của Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Nguyễn Thị Thắng
Tài liệu đính kèm tb-02.pdf
Văn bản mới