V/v tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình hành trình đổ tỉnh Lào Cai, lần thứ V năm 2023
Số ký hiệu văn bản 04/CV-CTĐ
Ngày ban hành 13/06/2023
Ngày hiệu lực 13/06/2023
Trích yếu nội dung V/v tham gia hiến máu tình nguyện tại chương trình hành trình đổ tỉnh Lào Cai, lần thứ V năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Ngọc Thị Huệ
Tài liệu đính kèm cv-04.pdf
Văn bản mới