Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương năm 2023 tại một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Số ký hiệu văn bản 154/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 30/06/2023
Ngày hiệu lực 30/06/2023
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; công tác quản lý công chức, viên chức và thực hiện kỷ luật, kỷ cương năm 2023 tại một số phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-154.pdf
Văn bản mới