V/v Tuyển dụng viên chức Trung tâm Hội nghị tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1022/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 17/07/2023
Ngày hiệu lực 17/07/2023
Trích yếu nội dung V/v Tuyển dụng viên chức Trung tâm Hội nghị tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-1022.pdf
Văn bản mới