Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp Văn phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Số ký hiệu văn bản 215/TB-VPUBND
Ngày ban hành 31/07/2023
Ngày hiệu lực 31/07/2023
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Chánh Văn phòng UBND tỉnh tại cuộc họp Văn phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-215.pdf
Văn bản mới