V/v cử quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng đợt 2 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 72-CV/ĐU
Ngày ban hành 22/08/2023
Ngày hiệu lực 22/08/2023
Trích yếu nội dung V/v cử quần chúng ưu tú đi học cảm tình Đảng đợt 2 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-74.pdf
Văn bản mới