Báo cáo tổng kết Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Số ký hiệu văn bản 76-BC/ĐU
Ngày ban hành 28/08/2023
Ngày hiệu lực 28/08/2023
Trích yếu nội dung Báo cáo tổng kết Đợt thi đua chuyên đề chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ thăm Lào Cai, 75 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm bc-76.pdf
Văn bản mới