V/v triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Số ký hiệu văn bản 75-CV/ĐU
Ngày ban hành 23/08/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quy định số 113-QĐ/TW ngày 10/7/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-75.pdf
qd-113.pdf
Văn bản mới