V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 82-CV/ĐU
Ngày ban hành 06/09/2023
Ngày hiệu lực 06/09/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 9 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-82.pdf
Văn bản mới