V/v hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng
Số ký hiệu văn bản 82-CV/ĐU
Ngày ban hành 07/09/2023
Ngày hiệu lực 07/09/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Đảng
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-83.pdf
Văn bản mới