V/v tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1287/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 12/09/2023
Ngày hiệu lực 12/09/2023
Trích yếu nội dung V/v tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm cv-1287.pdf
Văn bản mới