Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 268/TB-VPUBND
Ngày ban hành 19/09/2023
Ngày hiệu lực 19/09/2023
Trích yếu nội dung Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-268.pdf
Văn bản mới