Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 216/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực 05/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Hội đồng sáng kiến cơ sở Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-216.pdf
Văn bản mới