Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 217/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 05/10/2023
Ngày hiệu lực 05/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng sáng kiến của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-217.pdf
Văn bản mới