V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 89-CV/ĐU
Ngày ban hành 11/10/2023
Ngày hiệu lực 11/10/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 10 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-89.pdf
Văn bản mới