V/v đề nghị cung cấp thông tin phục vụ biên tập cuốn Danh bạ điện thoại (lưu hành nội bộ)
Số ký hiệu văn bản 1532/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 26/10/2023
Ngày hiệu lực 26/10/2023
Trích yếu nội dung V/v đề nghị cung cấp thông tin phục vụ biên tập cuốn Danh bạ điện thoại (lưu hành nội bộ)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv1532.pdf
Văn bản mới