V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Số ký hiệu văn bản 105-CV/ĐU
Ngày ban hành 31/10/2023
Ngày hiệu lực 31/10/2023
Trích yếu nội dung V/v gửi Đề cương thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-105.pdf
de-cuong.pdf
Văn bản mới