Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Số ký hiệu văn bản 229/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 25/10/2023
Ngày hiệu lực 25/10/2023
Trích yếu nội dung Quyết định v/v bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng phòng Tổng hợp
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-229.pdf
Văn bản mới