Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng
Số ký hiệu văn bản 102/KH-ĐU
Ngày ban hành 30/10/2023
Ngày hiệu lực 30/10/2023
Trích yếu nội dung Kế hoạch quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Đảng
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Phòng chống tham nhũng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm kh-102.pdf
Văn bản mới