Quyết định kiện toàn Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng UBND tỉnh
Số ký hiệu văn bản 233/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Hội đồng xét nâng lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung và nâng bậc lương trước thời hạn của Văn phòng UBND tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm qd-233.pdf
Văn bản mới