Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 234/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 01/11/2023
Ngày hiệu lực 01/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-234.pdf
Văn bản mới