Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Thường trực UBND tỉnh theo dõi các tổ chức cơ sở đảng và giúp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh
Số ký hiệu văn bản 237/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 03/11/2023
Ngày hiệu lực 03/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Tổ giúp việc Thường trực UBND tỉnh theo dõi các tổ chức cơ sở đảng và giúp xã có tỷ lệ hộ nghèo cao của tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-237.pdf
pb-kem-theo-qd-237.pdf
Văn bản mới