V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Số ký hiệu văn bản 1633/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-1633.pdf
Văn bản mới