V/v thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Số ký hiệu văn bản 108-CV/ĐU
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung V/v thực hiện một số nội dung về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-108.pdf
Văn bản mới