V/v triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Số ký hiệu văn bản 106-CV/ĐU
Ngày ban hành 06/11/2023
Ngày hiệu lực 06/11/2023
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-106.pdf
qd-124.pdf
Văn bản mới