V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Số ký hiệu văn bản 109-CV/ĐU
Ngày ban hành 07/11/2023
Ngày hiệu lực 07/11/2023
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn tuyên truyền tháng 11 năm 2023
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-109.pdf
Văn bản mới