V/v Kiện toàn tổ giúp việc Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm
Số ký hiệu văn bản 679/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 17/11/2023
Ngày hiệu lực 17/11/2023
Trích yếu nội dung V/v Kiện toàn tổ giúp việc Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Trịnh Xuân Trường
Tài liệu đính kèm cv679.pdf
Văn bản mới