BÁO CÁO Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 103/BC-VPUBND
Ngày ban hành 10/11/2023
Ngày hiệu lực 10/11/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Hành chính
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm 103bc.pdf
Văn bản mới