Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Số ký hiệu văn bản 255/QĐ-VPUBND
Ngày ban hành 22/11/2023
Ngày hiệu lực 22/11/2023
Trích yếu nội dung Quyết định về việc thành lập Hội đồng xác định giá trị tài liệu lưu trữ Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm qd-255.pdf
Văn bản mới