Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về công tác cán bộ
Số ký hiệu văn bản 03-TB/ĐU
Ngày ban hành 05/01/2024
Ngày hiệu lực 05/01/2024
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh về công tác cán bộ
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Công tác Đảng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm tb-03.pdf
Văn bản mới