V/v nâng cao hiệu quả công việc tại các phòng, ban, đơn vị
Số ký hiệu văn bản 97/VPUBND-TCHC
Ngày ban hành 22/01/2024
Ngày hiệu lực 22/01/2024
Trích yếu nội dung V/v nâng cao hiệu quả công việc tại các phòng, ban, đơn vị
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực công tác văn phòng
Người ký duyệt Phan Quốc Nghĩa
Tài liệu đính kèm cv-97.pdf
Văn bản mới